צ'י קונג 14.5.21

שיעור שישי בוקר,

תרגילי נשימות, חימום מפרקים, מתיחות ותרגול.