top of page
Yoga Class

זרם הלב תודעה

הבית בו תוכלו להתחבר מחדש

היכולת שלך לרפא את עצמך בפנים, קיימת בכולנו

בערוץ זה באתר אנסה לתת לך את הרגע והכלים להקשיב לעצמך.

עמוק בתוכנו ישנו שקט המאפשר לזרם החיות להתחבר מחדש.

המקור שלו היא אהבה, היכולת שלנו לאהוב את עצמנו ולתקשר את עצמנו פנימה והחוצה בצורה מלאה הוא הריפוי השלם.

התרגול עם הכלים המוגשים כאן במרחק ומרחב הזמן יובילו אותכם מניסיון למקום יותר מדויק וטוב בחיים.

  • Whatsapp
bottom of page