top of page

נתיב האושר לשנה החדשה

בכל רגע ובכל מפגש האדם נמצא בצומת, צומת בחירה בין להיפגש עם סיטואציה ולעבוד בצורה אוטומטית או לבחור להיות בתשומת לב ולתת לחיבור הרגשי לכוון את החשיבה ויכולת קבלת ההחלטות והפעולות שלו.

אנחנו מודעים לצומת בדר"כ רק במצבי בחירה משמעותיים, שבהם הגוף נכנס לסטרס ומתחיל בלבול גדול, ספקות ומחשבות מרובות מתחילות לצוץ.


העניין שאנחנו פחות מודעים אליו הוא שבכל רגע אנחנו בבחירה וצמתים, כל רגע הגוף שלנו פוגש את הסביבה לרגע חדש שיכול להיות בלתי תלוי בעבר.


הבחירה בין להגיב לחיים בצורה אוטומטית ופחות עירנית לבין בחירה בתשומת לב לרגע.


המיוחד הוא שכל רגע בחיים שלנו הוא פוטנציאל שיכול להתממש ולהביא לפתיחות והתחדשות ובכל רגע אנחנו יכולים להישאר משומרים משינוי.


פוטנציאל הפתיחות וההתפתחות של כל אדם היא אין סופית, ישנם אין סוף קליפות לקלף, ועם כל קליפה שיורדת עולם ומלואו של תפיסות וחוויות מתגלה.


מגיעים אליי לקליניקה אנשים שרוצים הקלה מכאב,

הקלה בבחירות בחיים,

רוצים שאגיד להם שיהיה בסדר,

שדברים יסתדרו לרצונם ומהר.


אך, הריפוי הגדול ביותר שאוכל להעניק לאותו מזור הוא

קילוף ולו רק של שכבה אחת מתפיסה שגויה של אדם,

כלפי עצמו והמציאות.


קליפה אחת מאדם

כמו ענף הנושר מעץ

מקליל את כובד הנשיאה

ומתאפשרת התחדשות.


מהי אותה התחדשות?