חירות היא חיבור לטבע האמיתי שלך, לתדר האמיתי שמתקיים ברגע זה ורוצה לבוא לידי ביטוי.