top of page

חיבורים

חיבורים,

לשנה החדשה:


חיבור הוא תקשורת בלתי נראית,

זהו הסכם אנרגטי לרוב בלתי פורמלי

המחבר בין אדם לאדם, בין אדם למקום,

בין אדם לחברו, בין אדם לקבוצה,

מורה לתלמידו, מטפל ומטופלו והפוך...


זהו הסכם ואיפשור אנרגטי בו

צינורות שקופים בוחרים להתחבר בדבק מגע שקוף

ומייצרים חיבור בלתי נראה לעין,

אך מורגש בלב ובגוף.


החיבור והדבק הזה מייצר קסמים,

תהליכים, אמונה, ראיית החוזקות והחולשות,

ולפעמים אף קבלה וסבלנות אין סופית של האחר.


כשחיבור נוצר, נוצרת יישות חדשה

בעלת חיים, רצונות ומתקיימים בה תהליכים.

בתקשורת הזו יש בחירה והתמסרות,

ישנה אחריות השותפים לאותה יישות ברת קיימא.


לקיחת אחריות והתמסרות לתהליכים שצפים מאפשרים להחזיק מעמד, להתגבר ולהגשים פוטנציאלים חבויים שרק רוצים לצאת החוצה בתנאים הנכונים, כמו מערכת יחסים בין זרע לאדמה פוריה ולחות.


חיבור יכול להיות זוגי, עסקי, אומנותי, יצירתי, טיפולי ועוד... אותה יישות יכולה להיפגש עם ישויות אחרות וגם איתם לייצר תקשורת, תהליכים ואינטראקציה.


זוג שאוהב לבלות עם זוג אחר, אדם גלשן והגלים, אמן עם להקה וקהל, חברה נותנת שירות לחברה אחרת ובתוכה עובדי החברות נשארים, עוזבים...

מעגלים בתוך מעגלים המקיימים אינטראקציה

וזהו הקסם והיופי בחיים עצמם.


יש רצון לעת חיבור

ויש רצון לעת פרדה וניתוק.

חיבור הוא חיים וחיות,

ניתוק הוא מוות של אותה

חייה המתקיימת בחיינו.


פחד בצורותיו השונות מונע תהליכים,

מונע מפגשים, מונע חיבורים.