״בפגישות עם יואב הטיפול הפיזי משולב עם נפשי ותמיד יוצאת מחוייכת רגועה.״